Дума Описание
червендалест червендалеста, червендалесто, мн. червендалести, прил. Разг. За човек - който е с пълно, червено лице.