Дума Описание
червен червена, червено, мн. червени, прил. 1. Който има цвят на кръв. Червена рокля. Червено вино. 2. Който се отнася до комунистическите идеи. • Червен вятър. Инфекциозно заболяване, при което се появява характерен червен обрив. • Червен кръст. Международна здравна организация за подпомагане на пострадали при войни или бедствия.