Дума Описание
червей червеят, червея, мн. червеи, (два) червея. 1. Малко продълговато мекотело животно, което се придвижва чрез пълзене. Плодови червеи. 2. Прен. Пренебр. Дребен, нищожен, незначителен човек. • Червеят на съмнението. Постоянно измъчващо съмнение, подозрителност.