Дума Описание
чепка мн. чепки, ж. Част от грозд с няколко зърна.