Дума Описание
челядинка мн. челядинки, ж. Вид дребна ядлива гъба с жълтеникаво оцветяване.