Дума Описание
чело , мн. чела, ср. Четириструнен лъков инструмент; виолончело.
чело мн. чела, ср. 1. Горна лицева част на човешки череп, между очите и косата. 2. Най-предна, горна, лицева част на нещо.