Дума Описание
челник мн. челници, м. Остар. Лице, което стои в началото на нещо или го ръководи.