Дума Описание
челик м., само ед. Остар. Стомана. //прил. челичен.
челик мн. челици, (два) челика, м. Остар.1. Късо дърво с четири стени, заострено в края, с което се играе. 2. Детска игра с това дръвце.