Дума Описание
чекмедже мн. чекмеджета, ср. Плитко сандъче в шкаф, маса, бюро и др. мебели, което може да се изтегля напред и да се прибира обратно на мястото си. Старият скрин имаше четири чекмеджета.