Дума Описание
чек чекът, чека, мн. чекове, (два) чека, м. 1. Документ, подписан от вложителя по някаква сметка за получаване на определена сума.2. Касова бележка за изразходена сума и закупени стоки. // прил. чеков.