Дума Описание
чегъртам чегърташ. Разг. Стържа, като издавам шум.