Дума Описание
чашка мн. чашки, ж. 1. Малка чаша. Ракиена чашка. 2. Спец. Външна зелена обвивка от цвят на растение. 3. Цвят с форма на чаша. Лалето разтвори чашката си под слънчевите лъчи. 4. Спец. Порцеланов изолатор с чашковидна форма, към който се прикрепват телеграфни, телефонни и др. жици. • На чашка. На почерпка, обикн. с алкохол. Разговаряхме на чашка.