Дума Описание
чауш мн. чауши, м. Истор. 1. Турски сержант. 2. Въоръжен турски пазач.