Дума Описание
чат междум. 1. За наподобяване на звук от удар на твърди предмети. 2. За наподобяване на звук от конски копита при движение. 3. За наподобяване на единичен изстрел от оръжие.