Дума Описание
частушка мн. частушки, ж. Произведение на устното руско народно творчество — хумористично двустишие или четиристишие, изпълнявано с ритмичен напев.