Дума Описание
частно- Първа съставна част на сложни думи със значение частен, напр. частнонаучен, частностопански, частнособственически и др.