Дума Описание
частно мн. частни, ср. Спец. В математиката - резултат от действие делене.
частно нареч. Като частно лице. Работя частно.