Дума Описание
частник мн. частници, м. Лице, което работи за своя сметка, а не в държавно предприятие или кооперация.