Дума Описание
частичен частична, частично, мн. частични, прил. Който обхваща само част от нещо; непълен. Частичен успех. Частична амнистия. // нареч. частично. Той изпълни плана си частично.