Дума Описание
частица мн. частици, ж. 1. Малка дребна част от нещо. В окото му попадна частица от счупената чаша. 2. Прен. Малко количество или малка степен от нещо. В сърцето и нямаше частица жал. 3. Спец. В граматиката — неизменяема част на речта, която придава смислови или емоционални оттенъци на думите и изреченията или образува форми на думите.