Дума Описание
частен частна, частно, мн. частни, прил. 1. Който не е държавна собственост, а принадлежи на отделно лице или на група лица. Частен университет. 2. Който не е типичен, а характерен за част от нещо. Частен случай. 3. Който се отнася до отделно лице; интимен. Частен живот. 4. Който се извършва от отделно лице без отношение към колектив или обществени среди. Частна практика. 5. Който не участва в колектив. Частен производител. • Частен урок. Урок, който се води извън учебно заведение срещу заплащане.