Дума Описание
част часттa, мн. части. 1. Къс, отделна единица от нещо цяло. Разделих ябълката на три части. 2. Съставен елемент на механизъм, организъм и др. Резервни части. Части на тялото. 3. Дял, подразделение на литературно, филмово, музикално или др. произведение. Концерт в три части. 4. Отделна войскова единица. Танкови части. Пехотни части. 5. Област от някаква дейност. Запознавам се с техническата част.