Дума Описание
час часът, часа, мн. часове, (два) часа. 1. Мерна единица за време, която се равнява на една двадесет и четвърта част от денонощието, която се дели на шейсет минути. 2.Само ед. Срок от 60 минути, изчислен от полунощ или от обяд. 3. Промеждутък, предназначен за учебни занятия.5. Време, момент.