Дума Описание
чартизъм само ед. Истор. Работническо движение в Англия през 30 — 40-те год. на XIX в.