Дума Описание
чародейство мн. чародейства, ср. 1. Магия, вълшебство. 2. Въздействие на нещо, което притежава чар; обаяние.