Дума Описание
чарк чаркът, чарка, мн. чаркове, (два) чарка, м. 1. Истор. Дъскорезница или работилница за гайтани, която се задвижва с вода. 2. Разг. Пренебр. Обикн. мн. Съставни елементи на механизъм; части. Всичките чаркове на играчката бяха пръснати по масата.