Дума Описание
чардаш само ед. 1. Бърз унгарски народен танц. 2. Музиката за такъв танц.