Дума Описание
чардак мн. чардаци, (два) чардака, м. Висока покрита тераса на къща.