Дума Описание
чампари само мн. Диал. Кръгли метални плочи, подобни на кастанети, които се удрят за ритъм при танц.