Дума Описание
чална чалнеш, мин. св. чалнах, мин. прич. чалнал, св. — вж. чалвам.