Дума Описание
чалма мн. чалми, ж. Дълъг тънък плат, който се увива около фес.