Дума Описание
чалгия мн. чалгии, ж. Разг. Пренебр. Музика, свирня; музикален инструмент.