Дума Описание
чакъл само ед. Речни дребни камъни, които се използват за настилка или като строителен материал. // прил. чакълен.