Дума Описание
чак нареч. 1. За означаване на отдалеченост по време или място. Чак след три седмици разбрах истината. 2. За подчертаване на степента, с която се проявява нещо. Чак толкова не мога да остана, най-много два дни. Чак великан не съм, но съм достатъчно висока.
чак част. Разг. За усилване, подчертаване; дори. Толкова те чаках, чак се уморих.