Дума Описание
чадър мн. чадъри, (два) чадъра, м. 1. Предмет с полусферична форма от опънато платно за предпазване от дъжд или слънце. Плажен чадър. Сгъваем чадър. 2. Прен. Съвкупност от клони на дърво, които имат такава форма. Под огромния чадър на ореха. // същ. умал. чадърче, ми. чадърчета, ср. • Български(ят) чадър. Сигурно, изпитано оръжие, обикновено прикрито в друг предмет.