Дума Описание
чавка мн. чавки, ж. Подобна на врана креслива птица с черни пера и светлосива шия.