Дума Описание
ц и цъ част. Разг. За изразяване на отрицание; не.