Дума Описание
цяр церът, цера, мн. церове, (два) цяра, м. Разг. 1. Лечебно средство; лек. Използвам билките като цяр. 2. Прен. Средство за премахване на нещо. За ревността и глупостта цяр няма.