Дума Описание
цялостен цялостна, цялостно, мн. цялостни. 1. Който обхваща всички части, единен. 2. Завършен, пълен.