Дума Описание
цялост целостта, мн. цялости. 1. Качество на цял; единност. 2. Нещо, което представлява неделимо единство.