Дума Описание
цял цяла, цяло, мн. цели, прил. 1. От който не е отделено нищо; ненакърнен. И вълкът сит, и агнето цяло. 2. Който е в пълния си размер, без остатък. Целият клас мълчеше. Изпих цяла чаша мляко. 3. Който е невредим, ненарушен. Вазата падна, но остана цяла. 4. Който продължава определено време без прекъсване. Учих цяла нощ. 5. Истински, същински. Това е цяло нещастие, 6. Значителен, голям.