Дума Описание
цъфвам цъфваш, несв. и цъфна, св. 1. За растение — покривам се с цвят, давам цвят. Ябълката цъфна. 2. Прен. Разг. За предмет — разкъсвам се, счупвам се, пуквам се. Кожухът му цъфна на няколко места. 3. Прен. Разг. Ирон. За човек — в тежко положение съм. 4. Прен. Разг. Появявам се. На устните й цъфна усмивка. Молителят пак цъфна пред вратата му. 5. Прен. Разг. Ставам явен, разкривам се. След няколко дни истината цъфна. • Цъфнал и завързал. Разг. В много тежко положение. • Когато цъфнат налъмите. Ирон. Никога.