Дума Описание
църковнославянски църковнославянска, църковнославянско, мн. църковнославянски, прил. Който се отнася до писмеността на богослужебните книги на южните и източните славяни. Църковнославянски език.