Дума Описание
църква мн. църкви, ж. 1. У християните — организация, която ръководи духовния, религиозния живот. 2. Сграда, в която се извършват богослужения; християнски храм.// прил. църковен, църковна, църковно, мн. църковни. Църковно настоятелство. Църковни книги.