Дума Описание
църкам църкаш, несв. 1. За птица, мишка и др. животни и насекоми — цвърча. 2. За течност — изтичам на силна тънка струя. Докато доеше кравата, млякото църкаше в кофата. 3. Прен. Пренебр. За човек — хленча, мърморя.