Дума Описание
цървули цървул, м. Вид меки обувки от кожа, която се прикрепва към краката с дълги връзки.