Дума Описание
цър междум. 1. За наподобяване на звук, издаван от мишка. 2. За наподобяване на звук, издаван от някои птици, които цвъртят. 3. За наподобяване на звук при изстискване на течност.