Дума Описание
цъкам цъкаш, несв. 1. Разг. За механизъм — работя, движа се, като издавам отчетлив звук. Часовникът в кухнята цъкаше равномерно. 2. Изразявам съжаление, съчувствие или изненада,възхищение, като многократно изговарям звук ц. 3. Разг. Изказвам отказ, отричам, като изговарям ц . 4. При удар произвеждам "цък". Цъкам кремък с огниво. 5. Разг. Включвам, пускам механиъм, като произвеждам такъв звук.