Дума Описание
цукало мн. цукала, ср. Съд за ходене по естествена нужда в стаята; нощно гърне.