Дума Описание
цоп междум. За наподобяване на звук при падане във вода или в друга течност.